imię


imię
imię I {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. n IVb, D. imienia; lm M. imiona {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'nazwa osobowa nadawana dziecku po urodzeniu przez jego rodziców lub opiekunów; zatwierdzona przez odpowiedni urząd, obowiązkowa i niezmienna': {{/stl_7}}{{stl_10}}Mieć imię (na imię) Jan, Wojciech. Dać komuś imię (na imię) Maria. Nosić imię. Imię chrzestne. Proszę podać swoje imię i nazwisko. Rodzime, niepolskie, rzadkie imię. Wymień imiona (z imienia) bohaterów filmu. Jak ci na imię? Mówić{{/stl_10}}{{stl_10}} komuś po imieniu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'nazwa kogoś lub czegoś; określenie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Już samo imię Niemców budziło strach. Imiona czegoś. Miłość niejedno ma imię. Nadać imię statkowi. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_8}}jęz. {{/stl_8}}{{stl_7}}'termin gramatyczny określający wszystkie wyrazy odmieniające się przez przypadki (rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki i zaimki) ' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}imię II {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. n IVb, D. imienia, blm {{/stl_8}}{{stl_7}}'reputacja, opinia; rozgłos, sława': {{/stl_7}}{{stl_10}}Dobre imię rodziny, szkoły. Kalać, szargać czyjeś imię. Zasłużyć na imię prekursora, mistrza. Przylgnęło do kogoś imię sprzedawczyka.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}nazywać – nazwać {{/stl_10}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}po imieniu; opromienić {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś, coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}[{{/stl_7}}{{stl_8}}{czyjeś} {{/stl_8}}{{stl_7}}imię] blaskiem chwały [sławy] [chwałą, sławą] {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • imię — n V, D. imienia; lm M. imiona, D. imion 1. «osobiste, nierodowe miano człowieka; używane obok nazwiska (w stosunkach nieurzędowych: bez nazwiska)» Imię chrzestne, zdrobniałe. Dwa, trzy, cztery imiona (przestarz. dwoje, troje, czworo imion). Dać,… …   Słownik języka polskiego

  • imię — Czynić, robić coś w imię kogoś, w imię czegoś «czynić, robić coś ze względu na kogoś, na coś, dla czyjegoś dobra, dla dobra czegoś»: Polska potępia terroryzm w każdej postaci, nawet w imię najszczytniejszych celów (...). GW 08/02/2000. Nazwać… …   Słownik frazeologiczny

  • w imię — {{/stl 13}}{{stl 8}}przyim., łączy się z dopełniaczem {{/stl 8}}{{stl 7}} wskazuje na pozytywny motyw, uzasadnienie czynności : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pomógł rannemu w imię miłości bliźniego. Działał w imię wyższej konieczności. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • įmielinimas — įmiẽlinimas sm. (1) → 2 įmielinti: Pašarų įmielinimas rš. mielinimas; įmielinimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įmiešti — įmiẽšti, ia, į̃miešė tr.; rš įmaišyti, įlieti į ką nors. | refl. prk.: Pyktis buvo bepradedąs įsimiešti į jo mintis rš. miešti; apmiešti; atmiešti; įmiešti; išmiešti; numiešti; pamiešti; pramiešti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Iraqi legislative election, January 2005 — On January 30, 2005, Legislative elections, the Iraqi people chose representatives for the newly formed 275 member Iraqi National Assembly. The voting represented the first general election since the United States led 2003 invasion of Iraq, and… …   Wikipedia

  • Polnische Grammatik — Dieser Artikel beschreibt die Grammatik der polnischen Sprache unter Einbeziehung einiger sprachgeschichtlicher Anmerkungen und dialektaler Besonderheiten. Das Polnische als westslawische Sprache hat in der Deklination wie die meisten anderen… …   Deutsch Wikipedia

  • robić — 1. Mieć co robić «mieć dużo zajęć, obowiązków»: (...) odbiorców przesyłek i przekazów pocztowych jest bez liku – listonosze mają co robić. SN 14/01/1999. 2. Nic sobie nie robić, niewiele sobie robić z kogoś, z czegoś «lekceważyć kogoś, coś»:… …   Słownik frazeologiczny

  • Artrosis — is a Polish gothic metal band founded in 1995 in Zielona Góra.HistoryBand membersCurrent members* Magdalena Stupkiewicz Dobosz Medeah – vocals (1995 ) * Krystian Kozerawski MacKozer – guitar (Sacriversum) (2002 ) * Remigiusz Mielczarek Remo –… …   Wikipedia

  • Artrosis — Магдалена Ступкевич Д …   Википедия